KONTAKT

Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira

31300 BELI MANASTIR

Trg slobode 16a

Tel: 031 701-106

Matični broj: 1441671