Category Archives: O klubovima

Društvo inženjera i tehničara “Baranja” Beli Manastir

U Društvu se kroz različite oblike rada članovi okupljaju i stručno educiraju, šire tehnička i tehnološka znanja s ciljem poboljšanja materijalnih i radnih uvjeta.

Udruga je nastala u izgnanstvu, 1994. godine, kada je nastojala okupiti inženjere i tehničare s područja Baranje i pomoći im u prilagođavanju na tadašnje uvjete. Dio članova je bio zaposlen i dolazili su do novih saznanja o tehnološkom razvoju te su angažirani za održavanje predavanja i prenošenje znanja . Zanimanje za okupljanja i druženja bio je vrlo snažan i udruga je imala i do 126 članova. Mirna reintegracija omogućila je svima povratak kućama. Budući da su članovi raspršeni diljem Baranje, sastajanje je prilično otežano i aktivnosti su bitno smanjene. Većina članova bili su djelatnici Belja, a u posljednje vrijeme značajan broj njih je ostao bez posla te se broj članova smanjio na šesnaest.

Udruga planira ponovno značajnije angažiranje članova na stručnom usavršavanju i razvoju novih tehnologija. Posebno je zanimljiva razmjena iskustava o stručnim člancima i literaturi na Internetu. Unazad već nekoliko godina društvom rukovodi predsjednik udruge gosp. Stjepan Kalčić.

Društvo pedagoga tehničke kulture Beli Manastir

Zadaća društva je stručno osposobljavanje i usavršavanje članova – učitelja tehničke kulture iz područja robotike, prometne kulture, informatike, modelarstva te edukacija mladih, nadarenih učenika iz različitih tehničkih područja.

Udruga je utemeljena tijekom Domovinskog rata 1994. godine kada su djelatnici iz Baranje djelovali u Osijeku i u Republici Mađarskoj. Sjedište udruge bilo je u Osijeku, u Domu tehnike. Prethodnikom novonastale udruge smatramo društvenu organizaciju pedagoga tehničke kulture koja je u prijeratnom razdoblju izuzetno aktivno djelovala u sustavu Konferencije narodne tehnike Beli Manastir, a okupila je učitelje tehničke kulture iz gotovo svih osnovnih i srednjih škola Baranje.

Stručna usavršavanja i putovanja planirana su u suradnji s Društvom pedagoga tehničke kulture Osijek. Nakon mirne reintegracije i povratka u Baranju 1998. godine problem je bio prostor, način okupljanja i način rada. Udruga ima deset članova, koliko je i učitelja tehničke kulture u Baranji.

Novi programi i značajnije aktivnosti započinju 2004.godine. Za učitelje se organiziraju stručna usavršavanja po HNOS-u i tečajevi robotike. Veća pozornost poklanja se mladima i ponovno započinje sudjelovanje škola na natjecanjima iz prometa i tehničkog stvaralaštva mladih, organiziraju se zmajade, radionice te tečajevi iz fotografije, filma, robotike i modelarstva. U 2005.godini okupljeno je oko 110 učenika u navedenim aktivnostima.

 

Foto kino klub “Baranja-film” Beli Manastir

Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir neprofitna je organizacija, udruga građana tehničke kulture, koja okuplja zainteresirane pojedince za fotografiju, odnosno film (video), od osnovnoškolskog uzrasta do odraslih članova, potiče (organizacijski i stručno) njihov rad, pridonosi obrazovanju voditelja i članova fotografske i filmske skupine, organizira predstavljanje i valorizaciju fotografskog i filmskog (video) stvaralaštva članova udruge te brine za očuvanje i zaštitu najboljih fotografskih i filmskih (video) uradaka članova.  Klub je osnovan 1981.godine u okviru mjesne organizacije Saveza Socijalističke omladine Hrvatske, 1990. godine prerasta u društvenu organizaciju, a 1997. godine organizira se kao udruga građana tehničke kulture. U proteklom 25-godišnjem razdoblju u razne aktivnosti kluba uključeno je bilo cca 350 članova, priređene aktivnosti odnosile su se na znatno veći broj korisnika.

Klub je član Hrvatskog fotosaveza, Hrvatskog filmskog saveza od 1998.godine, a svoje ciljeve ostvaruje u svojstvu punopravne članice Zajednice tehničke kulture Grada Belog Manastira.  U okviru planiranih aktivnosti svoj interes trenutno nalazi 35 što mlađih, što odraslih članova u području fotografije, odnosno filma (videa).

Stalni oblici rada Kluba su:

* priređivanje izložbi fotografija klupskih, hrvatskih i stranih autora (godišnje minimalno desetak)

* priređuje bienalnu nacionalnu izložbu fotografija MINIJATURE  BELI MANASTIR

* organizira (ili sudjeluje) godišnje tematske fotosessione

* ostvaruje redoviti filmski program (neprofesionalna produkcija, profesionalna produkcija) u novo uređenoj dvorani Mikro-kina

* uređuje i tehnički vodi filmski program Gradskog kina Beli Manastir

* priređuje godišnju filmsku manifestaciju Dani medijske kulture – Beli Manastir

* redovito organizira fotografske i filmske (video) radionice za članove kluba te za druge zainteresirane skupine učenika osnovnih i srednjih škola

* pruža stručnu i materijalnu pomoć svojim članovima, i svima koji to zatraže, u realizaciji autorskih djela

* Foto-kino klub „Baranja-film“ od 1998. godine ima vlastiti foto, filmski i video arhiv u kojem se pohranjuje fotografije, filmovi te videoradovi nastali u razdoblju od 1981. godine do danas

* u okviru nakladničko izdavačke aktivnosti godišnje objavljuje- prigodne kataloge uz izložbe fotografija, projekte s mladima, filmske programe- BILTEN Foto-kino kluba „Baranja-film“ Beli Manastir, dva puta godišnje, od 2000. godine.

 

Informatički klub “Pitagora” Beli Manastir

 

Udruga djeluje na promicanju informacijskih tehnologija među mladima, a obuhvaća područja informatike, elektronike, elektrotehnike, robotike. U udruzi djeluje trinaest članova, od kojih su dvoje mlađih. Udruga je osnovana u Osijeku 1994. godine u progonstvu, tijekom domovinskog rata,. Proizašla je iz dotadašnjeg Društva mladih matematičara „Pitagora“  Beli Manastir osnovanog 1984. godine. Temeljno područje djelovanja udruge bilo je promicanje matematike, fizike te informatike među učenicima i studentima. Tijekom Domovinskog rata Udruga je kontinuirano djelovala među mladima u prognanstvu. Osim za učenike Srednje škole Beli Manastir koja je radila u Mohacsu (Mađarska), osnove rada sa računalom mogli su upoznati i prognanici. Nekoliko tečajeva je održano za prognanike u Osijeku.

Nakon mirne reintegracije udruga je pretežito radila u Srednjoj školi Beli Manastir. Kada je 2005. godine grad Beli Manastir dodijelio prostor Zajednici tehničke kulture grada Belog Manastira našlo se mjesta i za potrebe Informatičkog kluba „Pitagora“. Uređena je mala informatička učionica, opremljena računalima i spojena u lokalnu mrežu i Internet. U cilju širenja informatičkog obrazovanja rad u učionici dostupan je članovima i svim drugim zainteresiranima. Već nekoliko godina najvažniji dio programa je informatička igraonica „Sunčica“ za djecu predškolskog odgoja. Djeca se kroz interaktivnu igru „Sunčica“ upoznaju sa osnovama rada na računalu te uče pisanje, brojanje, zbrajanje i oduzimanje. Radi se kontinuirano sa skupinama koje imaju oko dvadeset djece.

Informatička igraonica za mlade ima i ozbiljniji program. Osim zabave ova igraonica ima zadatak predstaviti lokalne mreže računala. Sudionici se upoznaju sa mrežnim tehnologijama, uče spajati računala u funkcionalnu LAN i WLAN (bežičnu mrežu), razmjene podataka kroz mreže, uče dijeljenje resursa mreže i spajanje na Internet.

Interes za osnove rada u robotici sve je veći, i nekoliko zaljubljenika napravilo je jezgru za dalje širenje aktivnosti. Tijekom rada učenici se upoznaju sa načinom rada i arhitekturom mikrokontrolera, programiranjem pomoću asemblera ili više programskih jezika. U Klubu je razvijeno i testiranje rada mikrokontrolera na Bascom testnoj pločici. U ovoj skupini trenutno radi pet polaznika. Osim redovitih aktivnosti održavaju se i povremeni tečajevi. Zainteresirani se uključuju u ljetne i zimske školske robotike te na tečaj informatike iz osnova Interneta i računalnih mreža. Za potrebe svojih učenika koji žele nastaviti školovanje izdana je zbirka riješenih zadataka s prijemnih ispita od 1991. do 2001. godine s različitih fakulteta. U planu je okupljanje većeg broja volontera i proširivanje broja skupina u sadašnjim programima koji su se pokazali interesima za učenike.

 

Udruga inovatora baranje

 

Dana 01. listopada 2009. godine u prostorijama Prve srednje škole Beli Manastir, Školska 3 u Belom Manastiru, održana je osnivačka skupština UDRUGE INOVATORA BARANJE. Predsjednik UDRUGE INOVATORA BARANJE je gospodin Boni Tibor, inženjer elektrotehnike, koji radi kao stručni učitelj elektrotehnike u Prvoj srednjoj školi Beli Manastir. Potpredsjednik UIB je gospodin Jalšovec Dražen, profesor elektrotehničke grupe predmeta, a tajnik UIB je Salai Mario, profesor informatike i računalstva u Prvoj srednjoj školi Beli Manastir.

Razlozi osnivanja ove udruge su višestruki, a između ostalog:

– bili smo potaknuti uspjesima naših učenika s natjecanja i izložbi praktičnih radova i inovacija (2007. godine Državna smotra tehničke kulture- Akerman Danijel za rad: Tajmer za foto postupak, 2008. godine Osvojeno zlatno odličje u Zagrebu na INOVA-MLADI 2008. Malović Minja za rad: Mjerač udaljenosti s mikrokontrolerom, kao i srebrno odličje na izložbi inovacija BUDI UZOR 2008. u Osijeku, te 2009. godine Osvojeno zlatno odličje u Zagrebu na INOVA-MLADI 2009.  Jožef Kristian za rad: Brojač plastičnih boca s mikrokontrolerom- svim učenicima je mentor bio Boni Tibor).

– okupljanje Baranjskih inovatora, davanje stručnih savjeta i pomoć pri komercijalizaciji njihovih inovacija.
– razvitak i unapređenje inovatorskog pokreta i inovacijskog sustava, promicanje inovatorske djelatnosti, intelektualnog vlasništva, te bolji opći status, vrednovanje i nagrađivanje inventivnog rada.
– odgoj, obrazovanje i osposobljavanje mladih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te razvijanje njihove inovativnosti.
–  bolje povezivanje gospodarstvenika i inovatora, te informiranje o njihovim tehničko-tehnološkim potrebama radi ciljanog razvoja inovacija.

UDRUGA INOVATORA BARANJE, na osnivačkoj Skupštini donijela je odluku o udruživanju u ZAJEDNICU TEHNIČKE KULTURE GRADA BELOG MANASTIRA, kao i odluku o udruživanju u UDRUGU INOVATORA HRVATSKE.

 

Osnovana udruga inovatora baranje

 

Dana 01. listopada 2009. godine u prostorijama Prve srednje škole Beli Manastir, Školska 3 u Belom Manastiru, održana je osnivačka skupština UDRUGE INOVATORA BARANJE. Predsjednik UDRUGE INOVATORA BARANJE je gospodin Boni Tibor, inženjer elektrotehnike, koji radi kao stručni učitelj elektrotehnike u Prvoj srednjoj školi Beli Manastir. Potpredsjednik UIB je gospodin Jalšovec Dražen, profesor elektrotehničke grupe predmeta, a tajnik UIB je Salai Mario, profesor informatike i računalstva u Prvoj srednjoj školi Beli Manastir.

 

(više…)